Szükséges okmányok

A temetés megrendeléséhez a következő okmányokra van szükség, melynek beszerzésében természetesen segítséget nyújtunk és kérésére a hiányzó dokumentumokat beszerezzük.

  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Halotti anyakönyvi kivonat
  • Volt házastársi anyakönyvi kivonat
  • Lakáson elhunytnak hamvasztási engedélye az illetékes tisztiorvostól
  • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  • 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és ha van, érvényes útlevél.
  • Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.